“Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” – zbiór zadań

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne to dopracowany zestaw zadań wydawnictwa Nowa Era. Zadania utworzone zostały w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Edukacyjnej. Podczas przygotowań do egzaminu z matematyki najważniejszy jest właśnie aspekt praktyczny. Dlatego warto sięgać po repetytoria złożone z dużej liczby zbiorów ćwiczeń.

Arkusze egzaminacyjne – egzamin z matematyki

Repetytorium “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” zawiera aż 10 zestawów ćwiczeń. Każdy zbiór odwzorowuje prawdziwe arkusze egzaminacyjne. Jeden z arkuszy został szczegółowo opisany, aby ułatwić rozwiązanie kolejnych zadań. Takie podejście zdecydowanie ułatwia uczniom zaznajomienie się z formą egzaminu. W skład zestawów wchodzą typowe rodzaje zadań stosowanych podczas egzaminu. To zadania zamknięte i otwarte. Uczeń musi wykazać się umiejętnością analitycznego myślenia, znajomością reguł matematycznych oraz zdolnością ich zastosowania. Odpowiedzi na pytania otwarte powinny zawierać dokładny zapis działań matematycznych. Te zadania stanowią 25 % całego egzaminu, są jednak wyżej oceniane. Repetytorium Nowej Ery zawiera wszelkie typy zadań oraz zbiór odpowiedzi. Dzięki temu, z łatwością można sprawdzać swoje umiejętności i postępy. Wprowadzono też ograniczenie czasowe – 100 minut. Tyle dokładnie wynosi czas egzaminu z matematyki. Ten zbiór ćwiczeń uczy więc także rozwiązywania zadań pod presją czasu!

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty zastąpił egzamin gimnazjalny. Wyniki z matematyki, języka polskiego i języka polskiego to podstawowe kryterium rekrutacji do liceów i techników. Wysokie standardy nauczania w szkole średniej są bardzo pomocne w przygotowaniu do matury. Egzamin ósmoklasisty jest więc pierwszym z najważniejszy egzaminów w życiu. Warto stosować repetytoria i zbiory ćwiczeń, aby stres i presja podczas egzaminu nie dały się we znaki! Myślenie analityczne podczas stresującego, 100 minutowego egzaminu, może sprawiać niemałe trudności. “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” to bardzo dopracowane zbiory zadań, które zapoznają ucznia z prawdopodobną treścią egzaminu. 10 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych to spora dawka zadań. Dobrą taktyką nauki jest powtarzanie zadań aż do uzyskania prawidłowych wyników. Dzięki udostępnieniu tych wyników w repetytorium, uczeń może samodzielnie przygotować się na egzaminu. Repetytorium składa się z 128 stron. Książka jest przejrzysta graficznie i zachęca do nauki. Utrwalona wiedza, rozwinięte umiejętności logicznego myślenia, poprawność obliczeń – to wszystko może być wypracowane z użyciem tego repetytorium.