“Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” – zbiór zadań

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne to dopracowany zestaw zadań wydawnictwa Nowa Era. Zadania utworzone zostały w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Edukacyjnej. Podczas przygotowań do egzaminu z matematyki najważniejszy jest właśnie aspekt praktyczny. Dlatego warto sięgać po repetytoria złożone z dużej liczby zbiorów ćwiczeń.

Arkusze egzaminacyjne – egzamin z matematyki

Repetytorium “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” zawiera aż 10 zestawów ćwiczeń. Każdy zbiór odwzorowuje prawdziwe arkusze egzaminacyjne. Jeden z arkuszy został szczegółowo opisany, aby ułatwić rozwiązanie kolejnych zadań. Takie podejście zdecydowanie ułatwia uczniom zaznajomienie się z formą egzaminu. W skład zestawów wchodzą typowe rodzaje zadań stosowanych podczas egzaminu. To zadania zamknięte i otwarte. Uczeń musi wykazać się umiejętnością analitycznego myślenia, znajomością reguł matematycznych oraz zdolnością ich zastosowania. Odpowiedzi na pytania otwarte powinny zawierać dokładny zapis działań matematycznych. Te zadania stanowią 25 % całego egzaminu, są jednak wyżej oceniane. Repetytorium Nowej Ery zawiera wszelkie typy zadań oraz zbiór odpowiedzi. Dzięki temu, z łatwością można sprawdzać swoje umiejętności i postępy. Wprowadzono też ograniczenie czasowe – 100 minut. Tyle dokładnie wynosi czas egzaminu z matematyki. Ten zbiór ćwiczeń uczy więc także rozwiązywania zadań pod presją czasu!

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty zastąpił egzamin gimnazjalny. Wyniki z matematyki, języka polskiego i języka polskiego to podstawowe kryterium rekrutacji do liceów i techników. Wysokie standardy nauczania w szkole średniej są bardzo pomocne w przygotowaniu do matury. Egzamin ósmoklasisty jest więc pierwszym z najważniejszy egzaminów w życiu. Warto stosować repetytoria i zbiory ćwiczeń, aby stres i presja podczas egzaminu nie dały się we znaki! Myślenie analityczne podczas stresującego, 100 minutowego egzaminu, może sprawiać niemałe trudności. “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze egzaminacyjne” to bardzo dopracowane zbiory zadań, które zapoznają ucznia z prawdopodobną treścią egzaminu. 10 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych to spora dawka zadań. Dobrą taktyką nauki jest powtarzanie zadań aż do uzyskania prawidłowych wyników. Dzięki udostępnieniu tych wyników w repetytorium, uczeń może samodzielnie przygotować się na egzaminu. Repetytorium składa się z 128 stron. Książka jest przejrzysta graficznie i zachęca do nauki. Utrwalona wiedza, rozwinięte umiejętności logicznego myślenia, poprawność obliczeń – to wszystko może być wypracowane z użyciem tego repetytorium.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język Polski. Repetytorium.

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium” jest to rzetelna praca zbiorowa doświadczonych autorów: Ewy Frączek, Jolanty Eisner, Beaty Parchem – Albeckiej, Małgorzaty Cichewicz, Agnieszki Willma. Premiera tej publikacji odbyła się w sierpniu 2018 roku i jest skierowana do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej. Wydawnictwo, które zajęło się wydaniem tego repetytorium to znane w środowisku nauczycielskim Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Filozofia wydawnictwa „Edukacja jest podróżą” zawiera się i adekwatnie opisuje jego podejście do zagadnienia egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej. Oprócz fachowego podejścia do tematu, posiada również praktyczne doświadczenie w formie organizowania corocznych próbnych egzaminów m.in. właśnie z języka polskiego.

Dlaczego warto kupić?

“Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium” to jedna z najbardziej aktualnych propozycji przygotowująca uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej. Podręcznik spełnia oczekiwania środowiska nauczycielskiego i zaspokaja potrzeby uczniów. Jest również dostosowany do wszystkich wymagań podstawy programowej w zakresie języka polskiego dla szkoły podstawowej oraz opracowany ściśle z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Publikacja “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium” zawiera kompleksowy zestaw niezbędny podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Umożliwia on przećwiczyć uczniom i powtórzyć wszystkie umiejętności oraz zagadnienia występujące na wyżej wymienionym egzaminie. W repetytorium znajdziesz zadania kształtujące umiejętność tworzenia form wypowiedzi wraz z bankiem zwrotów charakterystycznych dla danej formy. Ich rozwiązanie stanie się łatwe i przyjemne dzięki znajdującej się w podręczniku charakterystyce poszczególnych form wypowiedzi oraz ich struktur. Wszystkie typy zadań są skonstruowane zgodnie z podstawą programową.

Co wyróżnia “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium”?

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon w swojej codziennej działalności przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk. Wartości te są widoczne w społecznej odpowiedzialności m.in. wspieraniu uczniów w radzeniu sobie ze stresem. Dlatego też repetytorium zawiera niezbędnik, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz wskazówki ułatwiające uczenie się do egzaminu.

Dodatkowym atutem “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium” jest próbny arkusz opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną rozwiązany krok po kroku oraz 4 arkusze typu egzaminacyjnego, opracowane przez ekspertów według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć odpowiedzi do zadań, tak aby mieć 100% pewności co do ich poprawnego rozwiązania.

Motywy literackie na maturze z języka polskiego

Tak zwane “pytania o motywy literackie” to znaczna większość pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Wyróżnia się trzy grupy pytań na maturze ustnej z języka polskiego:

1) zadania oparte na tekstach literackich (tzw.”pytania z literatury”),
2) zadania z zakresu kształcenia językowego (tzw. “pytania z języka”),
3) zadania oparte ta tekstach ikonicznych (tzw. „pytania z obrazkami”).

Niemal wszystkie zadania z pierwszej grupy, znaczna większość zadań z trzeciej grupy, a także wiele pytań  z drugiej grupy (te z nich, które wymagają nawiązań do tekstów kultury) opierają się o znajomość motywów literackich. Jest więc czymś oczywistym, że znajomość motywów literackich – potwierdzająca znajomość lektur szkolnych i innych tekstów kultury – to zdecydowanie najważniejszy element przygotowania się do matury ustnej z języka polskiego. Przygotowanie do “pytań o motywy” przydaje się zawsze także w czasie matury pisemnej. Uczeń piszący rozprawkę może ze skarbnicy motywów literackich zaczerpnąć wiele ciekawych argumentów, a merytoryczna argumentacja to ponad 50% możliwych do uzyskania punktów. Opierająca się o motywy literackie matura z polskiego to format egzaminacyjny wprowadzony w 2015 roku, szeroko krytykowany przez nauczycieli i uczniów właśnie za nadmierny nacisk na “motywy”.

Czym właściwie jest motyw literacki? Motyw, archetyp, topos

Zauważmy, że wyrażenie “pytania o motywy” umieszczamy w cudzysłowach. Jest tak dlatego, że znaczenie terminu „motyw” rozmija się z tym, które spotykamy w teorii literatury, Dla maturzystów „motyw” to każdy element treści dzieł, który może się w nich powtarzać – matka, anioł, drzewo, milczenie, książka, dom…

Maturzysta powinien jednak znać także właściwe znaczenie słowa “motyw”, a także pojęcia zbliżone – “archetyp” i “topos”. Zakłada to podstawa programowa, a pytania o archetypy i toposy dość często pojawiają się w pisemnych zadaniach testowych lub stanowią elementy treści zadań na maturze ustnej. Motyw to samodzielny element świata przedstawionego utworu, np. przedmiot, przeżycie, sytuacja. Topos to utrwalone w kulturze wyobrażenie, które wyraża jakąś wizję świata. Archetyp to utrwalony w zbiorowej podświadomości pierwotny wzorzec. Widzimy więc, że tzw. “pytania o motywy” najczęściej dotyczą nie motywów we właściwym znaczeniu, ale toposów.

Najważniejsze motywy literackie

Może zdarzyć się oczywiście, że uczeń będzie musiał odpowiadać na pytania dotyczące mniej znanych motywów (np. motyw milczenia, motyw anioła czy motyw antyutopii). Przygotowanie się do matury “z motywów” nie jest więc czymś łatwym. Przedstawiamy tu najważniejsze motywy, których dotyczy większość pytań:

– Apokalipsa,
– Arkadia,
– Artysta,
– Bunt,
– Cierpienie,
– Dom,
– Dworek,
– Dzieciństwo,
– Franciszkanizm,
– Historia,
– Katastrofa (katastrofizm),
– Kobieta,
– Konflikt pokoleń,
– Labirynt,
– Matka,
– Mesjasz i mesjanizm,
– Miasto,
– Mieszczaństwo,
– Miłość (w tym miłość i śmierć, miłość do ojczyzny, miłość romantyczna…),
– Młodość,
– Narcyz,
– Pieniądze,
– Podróż,
– Polacy,
– Praca,
– Przemiana (metamorfoza),
– Przyjaźń,
– Rodzina,
– Rycerz,
– Samotność,
– Sen,
– Starość,
– Śmierć (w tym dance macabre – taniec śmierci),
– Teatr świata (theatrum mundi),
– Tradycja,
– Vanitas (marność, przemijanie),
– Wesele,
– Wieś,
– Władza,
– Zbrodnia,
– Zdrada.